Blue morčata

SAMCI

SNOKE Cavia Bohemia

anglický crested, bílá-blue

9.4.2017, 0995/17                        O: Creutzberg´s XTREME B (hladké, blue s bílou)                                                                     M: JAMBOREE Cavia Bohemia (am. crested, černá)

BARRISTAN Cavia Bohemia

americký crested, černá

19.3.2019                                       O: DARK LORD Cavia Bohemia (amer. crested, černá) M: HEDVIGE Cavia Bohemia (am. crested, blue)

CONDOR Cavia Bohemia

anglický crested, blue-bílá

7.4.2019                                           O: Creutzberg´s XTREME B (hladké, blue s bílou) M: JAMBOREE Cavia Bohemia (am. crested, černá)

CHÁRON Cavia Bohemia

anglický crested, černo-bílá

17.7.2019                                        O: SNOKE Cavia Bohemia (ang. crested, blue-bílý) M: TERENA Cavia Bohemia (ang. crested, bílo-černá)

SAMICE

CZCH, PLCH

OLÓRIEN Cavia Bohemia

anglický crested, solid aguti zlatá

17.9.2016, 0464/17                          O: Lindhouse ROSKILDE (hladké, blue)           M: SATELE SHAN Cavia Bohemia (anglický crested, solid aguti zlatá)

CZCH, PLCH

CANBERRA Cavia Bohemia

anglický crested, blue-bílá

15.6.2017, 0998/17                                     O: Creutzberg´s XTREME B (hladké, blue s bílou) M: JAMBOREE Cavia Bohemia (americký crested, černá)

HEDVIGE Cavia Bohemia

americký crested, blue

16.3.2018                                           O: SNOKE Cavia Bohemia (anglický crested, blue-bílý)                                                                M: VARDA Cavia Bohemia (americký crested, solid aguti zlatá)

ALTÁRIEL Cavia Bohemia

hladké, bílá-blue

1.2.2019                                         O: SNOKE Cavia Bohemia (anglický crested, bílá-blue) M: OLÓRIEN Cavia Bohemia (ang. crested, solid aguti zlatá)

ATLANNA Cavia Bohemia

anglický crested, blue-blá

1.2.2019                                         O: SNOKE Cavia Bohemia (anglický crested, bílá-blue) M: OLÓRIEN Cavia Bohemia (ang. crested, solid aguti zlatá)