Červená morčata

SAMICE

ANNACOONDA Cavia Bohemia

americký crested, červená

8.7.2016                                                 O: SAURON Cavia Bohemia (americký crested, červený)                                                                M: WANITA Cavia Bohemia (americký crested, červená) 


RAMADA Cavia Bohemia

americký crested, červená

21.7.2018                                       O: TSU´TEY Cavia Bohemia (americký crested, červený)                                                  M: MAZ KANATA Cavia Bohemia (americký crested, červená)